Folk och Försvars kansli, Lilla Nygatan 14

Maud Holma von Heijne

Generalsekreterare

Mobil: 070-678 92 92 
E-post: maud.vonheijne@folkochforsvar.se

Maud Holma von Heijne leder Folk och Försvars arbete.

Kristoffer Alm Dahlin

Kommunikationsansvarig

Mobil: 072-188 84 51 
E-post: kristoffer.almdahlin@folkochforsvar.se

Kristoffer Alm Dahlin ansvarar för Folk och Försvars kommunikation.

Rebecka Andre

Rebecka André

Utbildningsansvarig

Tel: 070-090 40 66
E-post: rebecka.andre@folkochforsvar.se

Rebecka André arbetar inom Folk och Försvars utbildningsverksamhet, där hon ansvarar för den säkerhetspolitiska scenarioutbildningen Minister för en dag.

 

Victor Canvert

Utbildningsansvarig

Tel: 070-090 88 61
E-post: victor.canvert@folkochforsvar.se

Victor Canvert arbetar med Försvars och Säkerhetsakademin samt med seminarieverksamhet inom det säkerhetspolitiska nätverket #ungsäk, ett öppet samarbete för unga engagerade inom säkerhetspolitik.

Matilda Karlsson

Programansvarig försvarspolitik

Tel: 076-812 53 84
E-post:matilda.karlsson@folkochforsvar.se

Matilda Karlsson arbetar som programansvarig och projektledare inom Folk och Försvars seminarieverksamhet och är ansvarig för försvarspolitik. Matilda är projektledare för Almedalen 2018.

Ebba Lundin

Programansvarig krisberedskap och totalförsvar

Tel: 073-923 02 23
E-post: ebba.lundin@folkochforsvar.se

Ebba arbetar som programansvarig och projektledare inom Folk och Försvars seminarieverksamhet och är ansvarig för krisberedskap och totalförsvar. Ebba är projektledare för Rikskonferensen 2018.

 

Fredrik Müller-Hansen

Fredrik Müller-Hansen

Utbildningsansvarig

Tel: 073-746 44 30
E-post: fredrik.mullerhansen@folkochforsvar.se

Fredrik Müller-Hansen ansvarar för Folk och Försvars scenarioutbildningar i rapportering om kris och krig för studenter inom journalistik samt medie- och kommunikationsvetenskap. Han är också verksam inom Folk och Försvars seminarie- och konferensverksamhet.

Andrea Wahlberg

Programansvarig säkerhetspolitik

Tel: 073-624 60 06
E-post: andrea.wahlberg@folkochforsvar.se

Andrea Wahlberg arbetar som programansvarig och projektledare inom Folk och Försvars seminarieverksamhet och är ansvarig för säkerhetspolitik. 

Johanna Mathiasson

Johanna Mathiasson
Tjänstledig till och med 2018-07-01. För frågor som rör Minister för en dag, vänligen kontakta Rebecka André, rebecka.andre@folkochforsvar.se

Vad är summan av 9 och 5?

Vänligen notera att anmälningar/avanmälningar till enskilda event i huvudsak sker genom vår tjänst för registrering som länkas till i våra inbjudningar samt i eventets beskrivning som finns i vårt kalendarium.

Vår webbplats sparar viss data (cookies) som vi använder för statistik och utveckling. Läs mer...