VI SÖKER EN PRAKTIKANT
TILL HÖSTTERMINEN 2018

Publicerad: 2017-03-27
Sista ansökningsdag 2017-04-22

Om Folk och Försvar

Folk och Försvar är en partipolitiskt obunden sammanslutning av 91 demokratiska riksorganisationer, som genom sitt medlemskap vill främja samhällets säkerhet samt arbetet för fred, frihet och demokrati. Vår uppgift är att främja kunskap om och intresse för försvars- och säkerhetspolitiska frågor samt frågor som rör samhällets säkerhet.

Folk och Försvar vill föra samman olika aktörer och människor med varierande bakgrund och kunskap. Vi är övertygade om att mångfald och utbyte av skilda erfarenheter och åsikter bidrar till att föra arbetet med samhällets säkerhet framåt. Folk och Försvars uppgift sedan bildandet 1940 är att vara en arena för kunskap, information och diskussion om vad som påverkar vår säkerhet.

Vår verksamhet finansernas genom ett särskilt anslag från Försvarsdepartementet samt medlemsavgifter från medlemsorganisationerna. Därutöver har vi ett avtalsreglerat samarbete med Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap om utbildningsverksamhet samt olika former av verksamhetsintäkter.

Folk och Försvars verksamhet

Arbetet kan delas in i programverksamhet respektive utbildningsverksamhet: 

Programverksamhet, till exempel: 
· Seminarieverksamhet
· Studieresor 
· Nordisk Konferens 

Utbildningsverksamhet, till exempel: 
· Säkerhetspolitisk introduktionsutbildning ”Minister för en dag” 
· Utbildningar för högskole- och universitetsstuderande inom journalistik, statsvetenskap samt media och kommunikation 
· Försvars- och säkerhetsakademin 
· Samtal med
· Säkerhetspolitiska konferenser för studenter vid landets universitet och högskolor 

Övrig verksamhet, till exempel: 
· Vår årliga Rikskonferens i Sälen 
· Almedalsveckan i Visby
· Externa evenemang

Praktik höstterminen 2018

Som praktikant hos oss under hösten 2018 förväntas du delta i arbetet med planeringen och genomförandet av vår årliga Rikskonferens i januari 2019. Dessutom kommer du att få arbeta med att utveckla vår kommunikation med relevanta målgrupper och bidra i framtagandet av Folk och Försvars nya kommunikationsplattform. Liksom alla medarbetare förväntas du delta i hela Folk och Försvars verksamhet, såväl program- som utbildningsverksamhet.

Under din praktikperiod kommer du fokusera på att stötta projektledaren för Folk och Försvars Rikskonferens 2019 samt organisationens kommunikationsansvariga. Det är därför meriterande om du har kunskaper i något eller några av Adobe Creative Cloud-programmen, webbpublicering och kommunikationsplanering. Beroende på intresse och profil kommer du att involveras i planering och genomförande av utbildningsprogram, seminarium och olika former av möten med de målgrupper som Folk och Försvar riktar sig mot. Typiska arbetsuppgifter kan vara att skriva analyserande texter om aktuella säkerhets- och försvarspolitiska frågor till organisationens hemsida, planera och administrera seminarium, sprida Folk och Försvars aktiviteter i olika kanaler samt planera och bidra till kommunikationen av Folk och Försvars arbete.

Vem söker vi?

Vi söker dig som är i slutskedet av en relevant akademisk utbildning, gärna med kommunikativ inriktning. Du bör ha ett intresse och engagemang för försvars- och säkerhetspolitik på något sätt och en vilja att delta i arbetet med att förverkliga vår vision: "Vår säkerhet är hela folkets angelägenhet".

För att få ut så mycket som möjligt av din praktik hos oss bör du vara en ansvarstagande, flexibel och noggrann person som är drivande i de arbetsuppgifter du får ansvaret för. Vi är en liten organisation med omfattande verksamhet och dina möjligheter att påverka och sätta din egen prägel på olika projekt är stor om du är rätt person.

Du behöver kunna prata och skriva svenska och engelska flytande. Övriga språkkunskaper är meriterande.

Det praktiska

På Folk och Försvars kansli på Lilla Nygatan 14 i Gamla stan i Stockholm jobbar nio medarbetare men totalt är vi ett 20-tal personer som ansvarar för seminarier och utbildningar som genomförs i hela Sverige. Praktiken utgår från vårt kontor i Stockholm. Resor inom och utom landet kan förekomma.

Om du har några frågor eller vill veta mer om att praktisera hos oss vänligen kontakta Kristoffer Alm Dahlin, kommunikations- och utbildningsansvarig: kristoffer.almdahlin@folkochforsvar.se, 072-188 84 51.

Praktiken startar i början av september 2018 och sträcker sig till mitten av januari 2019, eller enligt överenskommelse. Praktiken omfattar heltid.

Är du intresserad?

Skicka din ansökan via e-post till: kristoffer.almdahlin@folkochforsvar.se. Märk meddelandet ”Praktik HT18” i ämnesraden. 
Din ansökan ska innehålla CV och ett personligt brev eller presentation av dig själv på annat sätt.

Sista dag för ansökan är den 22 april 2018.

Vår webbplats sparar viss data (cookies) som vi använder för statistik och utveckling. Läs mer...